Świadczone usługi

Skonsolidowana baza zagregowanych i zharmonizowanych danych oraz rozległa sieć ekspertów w zakresie rybołóstwa i akwakultury są podstawą  usług z zakresu badania rynku. Dane zharmonizowano w odniesieniu do 108 głównych gatunków handlowych i 12 grup towarowych dostępnych od pierwszej sprzedaży do spożycia, w trybie tygodniowym, miesięcznym i rocznym, a wszystko to w obszarze jednej strony internetowej udostępnionej w 24 oficjalnych językach UE.

Dane są publicznie dostępne bez konieczności rejestracji. 

 
Tydzień
Miesiąc
Rok
Etap łańcucha dostaw
Typ danych

Wolumen i wartość: publikowane z 1–2-tygodniowym opóźnieniem w stosunku do sprzedaży – dla wybranych gatunków i miejsc sprzedaży

Wolumen i wartość: publikowane z 3-tygodniowym opóźnieniem w stosunku do sprzedaży – dla wszystkich gatunków i miejsc sprzedaży

Wolumen i wartość: publikowane od razu po udostępnieniu ich przez EUROSTAT – dla wszystkich gatunków i państw członkowskich UE.

Publikowane dane
Regularna analiza rynku

« Monthly Highlights »

« The EU Fish Market »

Inne usługi
 • Analiza struktury cen oraz analiza przypadku służące badaniu transmisji cen dla poszczególnych produktów na poszczególnych rynkach
 • Tabela wskaźników makroekonomiczny przedstawiająca główne wskaźniki przydatne do analizy sektora rybołówstwa (ceny paliw, inflacja, kursy walut itp.).
 • Na zamówienie DG MARE, EUMOFA dostarcza również analizy ad hoc oraz pogłębione raporty na temat określonych zagadnień związanych z rynkiem (np. badanie nawyków konsumenckich w UE lub analiza unijnego sektora akwakultury ekologicznej).
 • Profile krajów zawierające szczegółowy przegląd łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury w każdym państwie członkowskim UE.

Dotychczasowa droga i przyszły rozwój

Proces rozwoju i wszystkie produkty opierają się na nadrzędnym celu EUMOFA, który polega na dostarczaniu wiarygodnych, spójnych i użytecznych danych i informacji na temat rynku produktów rybołówstwa i akwakultury UE.

Począwszy od fazy testowej, EUMOFA stopniowo rozszerzała swoje usługi, mając na względzie:

 • zwiększenie zasięgu łańcucha dostaw oraz liczby krajów uczestniczących w systemie gromadzenia danych;
 • udoskonalenie narzędzi rozpowszechniania, dostarczając również perspektywy rynkowe;
 • analizę kontekstu międzynarodowego i przepływów handlowych.

Począwszy od 2016 r. stosuje się interaktywne podejście z samouczkami wideo i innymi narzędziami wspierającymi użytkowników w pozyskiwaniu danych z bazy danych.

Kim jesteśmy

EUMOFA jest inicjatywą Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE).

Międzynarodowy zespół ekspertów i analityków w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury na bieżąco monitoruje rynek UE. Zespół EUMOFA sprawdza zebrane dane i interpretuje je za pośrednictwem wielu punktów kontaktowych w różnych państwach UE.

Komitet redakcyjny, składający się ze specjalistów ds. polityki Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli zespołu EUMOFA, określa linię redakcyjną i nadzoruje wszystkie publikacje.

Pod nadzorem Komisji Europejskiej usługi EUMOFA są zarządzane przez grupę przedsiębiorstw pod przewodnictwem COGEA (Włochy), a we współpracy z nią:

 • AND (Francja),
 • EUROFISH (Dania),
 • KONTALI ANALYSE (Norwegia),
 • Business Integration Partners (Włochy)

Poglądy i wnioski prezentowane we wszystkich publikacjach odzwierciedlają opinię autorów i niekoniecznie odzwierciedlają opinię Komisji Europejskiej lub jej urzędników.