Toimitetut palvelut

Yhdistetty ja yhdenmukaistetuista tiedoista koostuva konsolidoitu tietokanta ja suuri kalatalous- ja vesiviljelyalan asiantuntijaverkosto ovat markkinatutkintapalvelujen selkäranka. Tiedot on yhdenmukaistettu koskien 108 tärkeimpää kaupallista lajia ja 12 hyödykeryhmää, ja ne on saatavissa ensimmäisestä myynnistä kulutukseen viikoittain, kuukausittain ja vuosittain yhdellä verkkosivustolla ja kaikilla EU: n 24 virallisella kielellä. Jotkin tiedot voidaan myös ladata eritellymmällä tasolla tai massalataustoiminnolla.

Tiedot ovat julkisesti saatavilla ilman rekisteröitymistä.

 

 
Viikoittain
Kuukausittain
Vuosittain
Toimitusketjun vaiheet
Tietotyyppi
Määrät ja arvot - julkaistaan 1/2 viikkoa myynnin jälkeen - kaikkien lajien ja myyntipaikkojen osalta Määrät ja arvot - julkaistaan 3 viikkoa myynnin jälkeen - kaikkien lajien ja myyntipaikkojen osalta Määrät ja arvot - julkaistaan heti, kun Eurostat julkaisee ne - kaikkien lajien ja EU:n jäsenvaltioiden osalta .
Tietojen julkaiseminen
Säännölliset markkina-analyysit
"Kuukausittaiset Kohokohdat" "EU-kalamarkkinat"
Muut palvelut

Tie tähän mennessä ja tuleva kehitys

Kehitysprosessi ja kaikki tuotokset perustuvat EUMOFA:n yleiseen tavoitteeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa luotettavia, johdonmukaisia ja hyödyllisiä tietoja ja informointia EU: n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoista.

Testausvaiheesta lähtien EUMOFA on laajentanut palveluitaan asteittain, jotta voidaan:

  • lisätä toimitusketjun kattavuutta ja tiedonkeruujärjestelmään osallistuvien maiden määrää;
  • parantaa tiedonlevitysvälineitä, jotka tarjoavat myös uusia näkymiä ja markkinamahdollisuuksia;
  • analysoida kansainvälisiä yhteyksiä ja markkinavirtoja.

Vuodesta 2016 lähtien on käytetty vuorovaikutteista lähestymistapaa käyttäjien tukemiseen videovalvonnan ja muiden työkalujen avulla tietojen poimimiseksi tietokannasta.

Keitä me olemme

EUMOFA on EU-komission Meri- ja kalastusasioiden pääosaston (DG MARE) aloite.

Kansainvälinen kalastus- ja vesiviljelyalan asiantuntijaryhmä ja analyytikot monitoroivat EU:n markkinoita päivittäin. EUMOFA-ryhmä tarkistaa kerätyt tiedot ja tulkitsee niitä useiden eri EU-maiden yhteyspisteiden kautta.

Editointikomitea, joka koostuu Euroopan komission poliittisista viranomaisista ja EUMOFA-ryhmän edustajista, määrittelee toimituksellisen linjan ja valvoo kaikkia julkaisuja.

Euroopan komission valvonnassa EUMOFA-palveluja hallinnoi COGEA:n (Italia) johtama yritysryhmä yhteistyössä yhdessä seuraavien kanssa:

  • AND (Ranska),
  • EUROFISH (Tanska),
  • KONTALI ANALYSE (Norja),
  • Business-integraatiopartnerit (Italia).

 

Kaikissa julkaisuissa esitetyt näkemykset ja päätelmät heijastavat tekijän/tekijöiden mielipiteitä ja eivät välttämättä vastaa EU:n komission tai sen virkamiesten mielipiteitä.